Företaget utför borrning och laddning. Samtliga anställda är utbildade och har erfarenhet i branschen.

Vi gör alltid en bedömning av behovet att besiktiga hus i närheten av sprängningen och har alltid godkända sprängtillstånd för alla jobb.

Våra maskiner är utrustade med miljömotorer för att inte skada miljön i onödan.

Sprängning

Markarbeten

Transporter

Borrarbeten för sprängning och förstärkning av berg

Grävarbeten

Vi utför alla tjänster inom sprängning: sprängning för villagrunder, trädgårdar, källare, utbyggnader och dräneringar. Stora stenar som små.

Alla kunder är välkomna; privatpersoner och företag.

Sprängarpojkarna AB utför många sprängentreprenader för vägar och avlopp, för industri samt villaområden.

Är det mindre berg att forcera kan vi erbjuda spräckning av berget. Detta är en fördel om det finns många intilliggande fastigheter då man slipper besiktningskostnader.

Vid bergarbete är det alltid bra att montera vibrationsmätare. Då har vi koll på alla eventuella vibrationer.

Vi kan borra i många dimensioner: mellan 25 mm – 152 mm, med ett begränsat djup på ca 30 meter. Vi utför borrning med foderrör genom t.ex. jord eller vatten, om framkomlighet finns för maskinen. Är det trångt och besvärligt, borrar vi för hand.

Är det riktigt känsligt utför vi bergarbetet med snigeldynamit eller Demex, samt bergskilar. Våra egna lastbilar sköter transporterna av våra maskiner samt sprängmattor, detta medför en snabb etablering samt avetablering.

Vi kör även schakt vid beställning.

Andra jobb vi utför är: snöröjningsarbeten, halkbekämpning och sopning inom Landvetter.
Våra grävmaskiner går på villagrunder och utför kompletta markarbeten. Från naturtomt till en färdig byggbar markbädd med avlopp och dränering.

Vi åtar oss trädgårdsarbeten som gräsmattor och stödmurar i form av L-stöd.
På vår grävmaskin finns hydraulhammare som är kapabel att knacka bort bergknallar eller betongplattor.

Dräneringsarbeten utförs med en mindre maskin på 8 ton

Besiktning
Enligt svensk standard utför vi de besiktningar av grannfastigheter som krävs. Vi sköter all kontakt med grannar och besiktningsmän så kunden slipper detta.