Sprängarpojkarna AB grundades år 1968 av Lennart Jönsson.

Nästa generation tog över år 2005 genom Anders Liljesjö, som sedan år 2010 driver företaget tillsammans med sin bror Peter Aspelin.

2006 investerade vi i en grävmaskin och började då med markentreprenader så som makadamisering med rör till färdig flis för villagrunder. Idag har vi tre grävmaskiner som går på villagrunder med största inriktning på grunder med sprängning. Villagrunder utan sprängning utför vi självklart också.

År 2010 byggdes vår industrilokal i Björröd, Landvetter på ca 2 500 m² . Tomten är ca 8 000 m² .
Här har vi vårt kontor samt hyr ut både kontor och lagerlokaler.

2017 startade vi med ytterligare en fastighet som ligger intill vår första fastighet. Denna fastighet är på ca 840 m² som vi hyr ut. Sammanlagda ytor i fastigheterna är ca 3500 m² lager och kontor.

Vi har 9 borrvagnar i olika storlekar från 3 till 17 ton. Minsta maskinen har vi som ett komplement till handhållen. De största maskinerna kan gå på bergtäkter med hög kapacitet.

Mer information om våra fastigheter och vår maskinpark